องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 179 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ค. 2567 ]48
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ค. 2567 ]39
3 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) [ 30 เม.ย. 2567 ]33
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 [ 26 เม.ย. 2567 ]42
5 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบกิจการหอพักเข้ารับการตรวจประเมินการประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชนประจำปี ๒๕๖๗ [ 22 เม.ย. 2567 ]19
6 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานป.ป.ท. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายเพื่อเข้ารับรางวัลฯ [ 27 มี.ค. 2567 ]17
7 ประกาศรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตำแหน่ง ประธาน และกรรมการ) [ 13 มี.ค. 2567 ]20
8 เตือนภัย!!! แอบอ้างใช้สิทธิที่ร้านค้าข้ามพื้นที่ (ต่างจังหวัด) [ 20 ก.พ. 2567 ]15
9 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็้นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ก.พ. 2567 ]30
10 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา [ 15 ก.พ. 2567 ]25
11 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลที่ดินเพื่อนำมาใช้ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]38
12 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 3 ม.ค. 2567 ]39
13 ประกาศ เรื่อง การออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง พ.ศ.2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]31
14 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]52
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2566 ]61
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 2 ต.ค. 2566 ]60
17 แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ Do [ 2 ต.ค. 2566 ]23
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ย. 2566 ]90
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ย. 2566 ]75
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]11
21 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]7
22 คู่มือ การดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 31 ส.ค. 2566 ]66
23 ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 25 ส.ค. 2566 ]5
24 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ส.ค. 2566 ]80
25 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 9 ส.ค. 2566 ]52
26 ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2566 ]5
27 ประชาสัมพันภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2566 ]6
28 มาตราการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน [ 15 มิ.ย. 2566 ]57
29 โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) [ 8 พ.ค. 2566 ]6
30 ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]85
31 ประกาศ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [ 3 เม.ย. 2566 ]12
32 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2566 ]82
33 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]87
34 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลถ้ำวัวแดง สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 17 มี.ค. 2566 ]5
35 ลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน มาทำให้โลกนี้น่าอยู่กันเถอะ!! [ 15 มี.ค. 2566 ]6
36 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 [ 13 มี.ค. 2566 ]103
37 ข้อมูลสถิติการใช้งานลานกีฬา [ 15 ก.พ. 2566 ]6
38 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ก.พ. 2566 ]80
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2566 ]98
40 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]88
41 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 16 ม.ค. 2566 ]97
42 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 13 ม.ค. 2566 ]47
43 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]59
44 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง มาตรา 10 [ 9 ม.ค. 2566 ]17
45 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 13 (1) [ 9 ม.ค. 2566 ]20
46 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 16 [ 9 ม.ค. 2566 ]21
47 สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]51
48 NO GIFT POLICY ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ?งดให้ งดรับ? ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส [ 26 ธ.ค. 2565 ]126
49 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]4
50 สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]36
51 การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร [ 12 ธ.ค. 2565 ]52
52 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำ อบต.ถ้ำวัวแดง [ 20 ต.ค. 2565 ]21
53 รายงานข้อมูลพลังงานไฟฟ้า และน้ำเชื้อเพลิง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [ 30 ก.ย. 2565 ]22
54 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ อบต.ถ้ำวัวแดง เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน [ 28 ก.ย. 2565 ]21
55 การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ ตำบลถ้ำวัวแดง [ 27 ก.ย. 2565 ]23
56 ข้อมูลสถิติการใช้งานลานกีฬา [ 22 ก.ย. 2565 ]17
57 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2566 - 2570 [ 16 ก.ย. 2565 ]99
58 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2566 - 2570 [ 16 ก.ย. 2565 ]98
59 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ส.ค. 2565 ]55
60 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2565 ]19
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำาบลถ้ำวัวแดง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 29 มิ.ย. 2565 ]138
62 ฐานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน อบต.ถ้ำวัวแดง [ 27 มิ.ย. 2565 ]21
63 ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 20 มิ.ย. 2565 ]139
64 สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน [ 15 มิ.ย. 2565 ]16
65 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง และขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลถ้ำวัวแดง ร่วมแข่งขันปั้งไฟ เพื่อชิงเงินรางวัล สอบถามการสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ 044052971 ต่อ 2194 (รับสมัครในวั [ 23 พ.ค. 2565 ]236
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง เรื่อง ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลถ้ำวัวแดง [ 3 พ.ค. 2565 ]16
67 มอบน้ำดื่มและอาหารแห้งให้กับจุดคัดกรองและโรงพยาบาลสนามตำบลถ้ำวัวแดง [ 16 มี.ค. 2565 ]122
68 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มี.ค. 2565 ]38
69 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 มี.ค. 2565 ]37
70 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 15 มี.ค. 2565 ]34
71 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต [ 15 มี.ค. 2565 ]27
72 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 15 มี.ค. 2565 ]17
73 นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [ 15 มี.ค. 2565 ]19
74 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [ 15 มี.ค. 2565 ]15
75 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 15 มี.ค. 2565 ]19
76 เผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินปี 2564 [ 24 ก.พ. 2565 ]119
77 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตในองค์กร [ 14 ก.พ. 2565 ]122
78 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 14 ก.พ. 2565 ]20
79 ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 10 ก.พ. 2565 ]27
80 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [ 9 ก.พ. 2565 ]85
81 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [ 9 ก.พ. 2565 ]71
82 ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงภายในตำบลถ้ำวัวแดง และมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (Long term care) จำนวน 15 ราย [ 8 ก.พ. 2565 ]174
83 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประกาสเจตจำนงสุจริต [ 3 ก.พ. 2565 ]139
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญทาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.4) [ 3 ก.พ. 2565 ]20
85 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 1 ก.พ. 2565 ]72
86 แต่งตั้งคณะทำงานมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 10 ม.ค. 2565 ]17
87 รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]39
88 รายงานผลการวิเคราะห์การเประเมินคุณธรรมและความดปร่งใส ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) [ 8 ธ.ค. 2564 ]33
89 ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากธกส.สาขาหนองบัวแดง [ 15 พ.ย. 2564 ]64
90 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]30
91 ปประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กำรบริหารส่วนตำบลถำวัวแดง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2564 ]20
92 การเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]36
93 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น [ 27 ก.ย. 2564 ]39
94 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ [ 27 ก.ย. 2564 ]35
95 การเชิดชูเกียรติพนักงานผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]27
96 ขอเชิญชวนผู้มาใช้บริการทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ [ 13 ก.ย. 2564 ]113
97 ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ [ 6 ก.ค. 2564 ]141
98 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 24 มิ.ย. 2564 ]63
99 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2564 ]17
100 9 ขั้นตอน_ ในการใช้ถังหมักเศษอาหารที่ทำได้ง่ายๆ และมีผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ [ 18 มิ.ย. 2564 ]122
101 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบ พรบ.อุทยานแห่งชาติ2562 [ 21 พ.ค. 2564 ]101
102 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ศาลจังหวัดภูเขียวร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ.2564" [ 21 พ.ค. 2564 ]135
103 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 18 พ.ค. 2564 ]23
104 ช่วยเหลือผู้ประสงค์ปรับพฤติกรรมเพื่อการลด ละ เลิกบุหรี่ [ 18 พ.ค. 2564 ]19
105 ประกาศนโยบาย มาตรการ การควบคุมยาสูบ การคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 18 พ.ค. 2564 ]16
106 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร [ 20 เม.ย. 2564 ]21
107 ข้อมูลตลาด [ 19 เม.ย. 2564 ]16
108 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 [ 2 เม.ย. 2564 ]39
109 สนามกีฬาภายในหมู่บ้าน [ 31 มี.ค. 2564 ]15
110 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2564 ]40
111 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริการราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 [ 30 มี.ค. 2564 ]35
112 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [ 29 มี.ค. 2564 ]173
113 กิจกรรมรักษาความสะอาด (Big Cleaning day) "ตามโครงการ หน้าบ้าน น่ามอง" [ 24 มี.ค. 2564 ]136
114 โครงการดูแลสุขภาพช่องปากศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ตำบลถ้ำวัวแดง ปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]19
115 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือกออก ปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]16
116 โครงการดูแลสตรีไทยห่างไกลมะเร็งปากกมดลูกและเต้านม ปี 2564 [ 23 มี.ค. 2564 ]18
117 การตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา ฯลฯ [ 19 มี.ค. 2564 ]15
118 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 19 มี.ค. 2564 ]42
119 แนวทางการจัดการน้าในชุมชนอย่างยั่งยืนมี 4 ปัจจัย ได้แก่ [ 17 มี.ค. 2564 ]25
120 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คักแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน [ 17 มี.ค. 2564 ]43
121 แนวทางการจัดการน้าในชุมชนอย่างยั่งยืนมี 4 ปัจจัย ได้แก่ [ 16 มี.ค. 2564 ]16
122 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน แลละการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 11 มี.ค. 2564 ]33
123 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 25 ก.พ. 2564 ]36
124 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 23 ก.พ. 2564 ]89
125 ระะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่2 [ 5 ก.พ. 2564 ]38
126 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 .2554) [ 27 ม.ค. 2564 ]40
127 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]44
128 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ม.ค. 2564 ]38
129 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของผ้สูงอายุ,ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด [ 19 ม.ค. 2564 ]103
130 ประชาสัมพันธ์โครงการ"นั่งสบาย คลายทุกข์"ประจำปีงบประมาณ2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]85
131 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 18 ม.ค. 2564 ]36
132 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [ 12 ม.ค. 2564 ]25
133 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 [ 11 ม.ค. 2564 ]38
134 ประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [ 11 ม.ค. 2564 ]23
135 ประชาสัมพันธ์ร่วมเดินแบบการกุศล ในงานเจ้าพ่อหลวงปู่ศิริ [ 12 พ.ย. 2563 ]93
136 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดธิดาหนองบัวแดง ในงานเจ้าพ่อหลวงปู่ศิริ [ 12 พ.ย. 2563 ]226
137 ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนล่วงหน้าผู้สูงอายุ [ 1 พ.ย. 2563 ]76
138 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ12เดือน [ 29 ก.ย. 2563 ]35
139 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น [ 28 ก.ย. 2563 ]40
140 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม [ 1 ก.ย. 2563 ]117
141 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น [ 28 ส.ค. 2563 ]39
142 มหัศจรรย์ 1000 วัน [ 14 ส.ค. 2563 ]97
143 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ6 เดือน [ 16 ก.ค. 2563 ]41
144 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต้อสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2563 ]37
145 ประกาศมาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 19 มิ.ย. 2563 ]39
146 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 16 มิ.ย. 2563 ]37
147 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [ 11 มิ.ย. 2563 ]40
148 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]38
149 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก [ 20 พ.ค. 2563 ]38
150 ประชาสัมพันธ์สำรวจสภาพน้ำเสียในพื้นที่ [ 5 พ.ค. 2563 ]40
151 ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [ 23 เม.ย. 2563 ]83
152 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 [ 27 มี.ค. 2563 ]37
153 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 19 มี.ค. 2563 ]38
154 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 11 ก.พ. 2563 ]80
155 ระเบียบกระะทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 [ 11 ก.พ. 2563 ]37
156 การคืนหลักประกันสัญญา [ 5 ก.พ. 2563 ]550
157 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริการราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 [ 24 ม.ค. 2563 ]36
158 มาตรการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน [ 20 ม.ค. 2563 ]39
159 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอบต.ถ้ำวัวแดง [ 8 ม.ค. 2563 ]37
160 แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้รข้าราชการรักษาวินัย [ 12 ธ.ค. 2562 ]105
161 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]40
162 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น [ 21 พ.ย. 2562 ]42
163 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]97
164 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [ 11 ต.ค. 2562 ]43
165 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [ 1 ต.ค. 2562 ]42
166 แผ่นพับการสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [ 1 ก.ค. 2562 ]111
167 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]39
168 มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 19 มิ.ย. 2562 ]38
169 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2562 ]39
170 แผ่นพับอนุสรณ์สถานวีรชนประชาชน [ 7 มิ.ย. 2562 ]37
171 แผ่นพับเส้นทางขนทองของพระยาภักดีชุมพลฯ [ 5 มิ.ย. 2562 ]39
172 แผ่นพับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า [ 3 มิ.ย. 2562 ]38
173 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ [ 15 ก.พ. 2562 ]104
174 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 7 ม.ค. 2562 ]41
175 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 พ.ย. 2561 ]36
176 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 2 ก.ค. 2561 ]62
177 ประกาศเจตจำนงอบต.ถ้ำวัวแดง [ 30 มี.ค. 2561 ]42
178 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ม.ค. 2561 ]39
179 ช่วยเหลือผู้ประสงค์ปรับพฤติกรรมเพื่อการลด ละ เลิกบุหรี่ [ 30 พ.ย. 542 ]15