องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

เวลาทำการ 8.30น.-16.30น.

 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

เลขที่ 555 หมู่ 5  ต.ถ้ำวัวแดง  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

 

โทร/โทรสาร 0-4405-2971

 

 E-Mail : thamwundaeng@gmail.com

https://www.thamwuadaeng.go.th

 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ่ำวัวแดง

 
 
 
     
เวลาทำการ
08.30-16.30น.
 
E-mail
thamwundaeng@gmail.com
 
 
 
 
ติดต่อสำนักงาน
044-052971
 
โทรสาร (Fax) 044-052971  
 
 
 
 สายตรงนายก 044-052971  
 สายตรงปลัด 044-052971  
 ที่อยู่สำนักงาน เลขที่555หมู่5 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ