องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 163 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ : สำนักงานป.ป.ท. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายเพื่อเข้ารับรางวัลฯ [ 27 มี.ค. 2567 ]2
2 ประกาศรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตำแหน่ง ประธาน และกรรมการ) [ 13 มี.ค. 2567 ]4
3 เตือนภัย!!! แอบอ้างใช้สิทธิที่ร้านค้าข้ามพื้นที่ (ต่างจังหวัด) [ 20 ก.พ. 2567 ]2
4 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็้นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ก.พ. 2567 ]17
5 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา [ 15 ก.พ. 2567 ]10
6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลที่ดินเพื่อนำมาใช้ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]24
7 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 3 ม.ค. 2567 ]21
8 ประกาศ เรื่อง การออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง พ.ศ.2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]13
9 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]36
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2566 ]48
11 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 2 ต.ค. 2566 ]46
12 แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ Do’s & Don’ts [ 2 ต.ค. 2566 ]4
13 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ย. 2566 ]67
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ย. 2566 ]59
15 คู่มือ การดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน [ 31 ส.ค. 2566 ]50
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ส.ค. 2566 ]65
17 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ [ 9 ส.ค. 2566 ]37
18 มาตราการที่ใช้บังคับแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน [ 15 มิ.ย. 2566 ]37
19 ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]71
20 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2566 ]66
21 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]66
22 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 [ 13 มี.ค. 2566 ]87
23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ก.พ. 2566 ]63
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.พ. 2566 ]83
25 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 17 ม.ค. 2566 ]68
26 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [ 16 ม.ค. 2566 ]82
27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 13 ม.ค. 2566 ]31
28 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต ปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]48
29 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง มาตรา 10 [ 9 ม.ค. 2566 ]5
30 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 13 (1) [ 9 ม.ค. 2566 ]5
31 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 16 [ 9 ม.ค. 2566 ]6
32 สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]39
33 NO GIFT POLICY ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ?งดให้ งดรับ? ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส [ 26 ธ.ค. 2565 ]111
34 สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]23
35 การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร [ 12 ธ.ค. 2565 ]35
36 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำ อบต.ถ้ำวัวแดง [ 20 ต.ค. 2565 ]6
37 รายงานข้อมูลพลังงานไฟฟ้า และน้ำเชื้อเพลิง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง [ 30 ก.ย. 2565 ]7
38 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ อบต.ถ้ำวัวแดง เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน [ 28 ก.ย. 2565 ]7
39 การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ ตำบลถ้ำวัวแดง [ 27 ก.ย. 2565 ]10
40 ข้อมูลสถิติการใช้งานลานกีฬา [ 22 ก.ย. 2565 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5