โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 39
  16 ก.ย. 2565    แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2566 - 2570 47
  13 พ.ค. 2565    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 64 รอบ 6 เดือน 106
  12 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 96
  18 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 100
  29 ต.ค. 2564    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ปี 64 107
  8 ต.ค. 2564    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 93
  26 พ.ย. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี2561-2564 95
  30 ต.ค. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 90
  25 ต.ค. 2562    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 136

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 496279 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน