โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 
  ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566      
 
 
   


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 งานกิจการสภานำโดย นายประยุทธ เจริญสุข ประธานสภาอบต.ถ้ำวัวแดง ร่วมด้วยนายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ นายกอบต.ถ้ำวัวแดง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประชุมสภาอ...

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง นำโดย นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการแจกถุงยังชีพ เพื่อ...

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ส...

งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565...


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 งานกิจการสภานำโดย นายประยุทธ เจริญสุข ประธานสภาอบต.ถ้ำวัวแดง ร่วมด้วยนายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ นายกอบต.ถ้ำวัวแดง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประชุมสภาอ...

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง นำโดย นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการแจกถุงยังชีพ เพื่อ...

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงภูมิทัศน์ส...

งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565...

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง และขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลถ้ำวัวแดง ร่วมแข่งขันปั้งไฟ เพื่อชิงเงินรางวัล สอบถามการสมัคร...

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม ...

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง...

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง...
 
 
29 มี.ค. 2566 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
20 มี.ค. 2566 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566
13 มี.ค. 2566 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
14 ก.พ. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
3 ก.พ. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
17 ม.ค. 2566 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปร...
8 ก.พ. 2566 สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
15 ธ.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
29 พ.ย. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
25 ต.ค. 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
7 ก.ย. 2565 สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
Loading...
   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
นโยบายไม่รับของขัวญ(No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงา
 
วีดีทัศน์อบตถ้ำวัวแดง
หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน หนูเพชรรอบรู้สู้โควิด 19
หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน Social distancing
หนูเพชรเดอะฮีโร่ ตอน ข้อปฏิบัติสกัดโควิด 19
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 496213 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน