โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562     กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง     คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558      
 
 
 
   


สปสช.อบต. ถ้ำวัวแดง ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จัดโครงการศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง...

กิจกรรมบ้านสวยเมืองสุขและกิจกรรมคัดแยกขยะ หมู่ที่ 1 บ้านบุสีเสียด...


สปสช.อบต. ถ้ำวัวแดง ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จัดโครงการศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง...

กิจกรรมบ้านสวยเมืองสุขและกิจกรรมคัดแยกขยะ หมู่ที่ 1 บ้านบุสีเสียด...

จิตรอาสาพนักงานตำบลถ้ำวัวแดงร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง...

ฝึกทบทวน อปพร. วันที่ 2 ภาคปฎิบัติ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าร่วมฝึกการใช้ถังดับเพลิงด้วย...

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้รับเกียรติจาก ท่านนายอำเภอหนองบัวแดง เป็นประธานเปิดงาน...

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ทุกคน ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ให้แก่สิบโทรัฐพล สุภมาตร์ ลูกชาย คุณสุรัชยา โอวาทวงษ์ เป็นคืนสุดท้าย...
 
 
2 ก.ค. 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด...
29 มิ.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
21 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
29 มิ.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
29 มิ.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 14160 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน