โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 
  แผ่นพับการสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ     แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562      
 
 
 
   


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้สูงอายุ ประจำปี2562...

โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ ตำบลถ้ำวัวแดง ปี2562...

ชาวบ้านบุสีเสียด หมู่ที่1 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน เนื่องในวันเข้าพรรษา...

ชาวบ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่5 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน เนื่องในวันเข้าพรรษา...


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้สูงอายุ ประจำปี2562...

โครงการรวมพลคนรักสุขภาพ ตำบลถ้ำวัวแดง ปี2562...

ชาวบ้านบุสีเสียด หมู่ที่1 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน เนื่องในวันเข้าพรรษา...

ชาวบ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่5 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน เนื่องในวันเข้าพรรษา...

ตัวแทนคณะครู ศพด.ตำบลถ้ำวัวแดง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้สื่อส่งเสริมทักษะพัฒนากระบวนการคิด ...

ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี2562...

โครงการสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศพด.ตำบลถ้ำวัวแดง ประจำปี 2562 ...

พิธีส่งมอบการถ่ายโอนโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4...
 
 
1 ก.ค. 2562 แผ่นพับการสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบ...
15 ก.พ. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
2 ก.ค. 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด...
29 มิ.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
21 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
29 มิ.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
29 มิ.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโนนลาน ตำบลถ้ำวัวแดง
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานกระธูปอำเภอหนองบัวแดง
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP
ปั้งไฟ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 62141 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน