โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 
  แผ่นพับการสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ     แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562      
 
 
 
   


ชาวบ้านบุสีเสียด หมู่ที่1 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน เนื่องในวันเข้าพรรษา...

ชาวบ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่5 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน เนื่องในวันเข้าพรรษา...

ตัวแทนคณะครู ศพด.ตำบลถ้ำวัวแดง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้สื่อส่งเสริมทักษะพัฒนากระบวนการคิด ...

ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี2562...


ชาวบ้านบุสีเสียด หมู่ที่1 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน เนื่องในวันเข้าพรรษา...

ชาวบ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่5 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน เนื่องในวันเข้าพรรษา...

ตัวแทนคณะครู ศพด.ตำบลถ้ำวัวแดง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้สื่อส่งเสริมทักษะพัฒนากระบวนการคิด ...

ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี2562...

พิธีส่งมอบการถ่ายโอนโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4...

โครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ ประจำปีพ.ศ.2562...

บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี2562...

งานวันเด็กแห่งชาติ องค์กสรบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง...
 
 
1 ก.ค. 2562 แผ่นพับการสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบ...
15 ก.พ. 2562 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
2 ก.ค. 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัด...
29 มิ.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
21 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
29 มิ.ย. 2561 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
29 มิ.ย. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวงานกระธูปอำเภอหนองบัวแดง
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP
ปั้งไฟ
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 46238 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน