โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายอาทิตย์  ศิริบุตวงศ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
  โทร.084-3794191  
นายสงการณ์ ฦาชา  นายก่อม  จำนงค์ภู่
   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-7694447   โทร.087-2494922
   
  นายสมมิตร  มารักษ์  
  เลขานุการนายก   
  โทร.082-1349678  
   
  นายแสง ชุ่มฉิมพลี  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  
  โทร.087-9592777  

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 521722 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน