โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายอดุลย์ ผาบเพ็ง  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นายสำเนียง  พลเสนา   นายเทียร  กำราบภัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   
  นางอุบลรัตน์ หมั่นมี  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 195889 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน