โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุลากร 86
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 83
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 87
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 90
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ 90
  7 ม.ค. 2564    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล(ฉ.50)และการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ 83
  4 ม.ค. 2564    แจ้งประกาศ ก.อบต จังหวัดชัยภูมิ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการและกำหนดกอง สำนัก พศ.2563 84
  17 ธ.ค. 2563    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติล ฉบับที่ 49 พ.ศ. 2562 83
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 496225 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน