โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2566    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 0
  2 ต.ค. 2566    คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง 0
  29 มี.ค. 2566    ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 40
  20 มี.ค. 2566    ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 40
  14 ก.พ. 2566    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 36
  3 ก.พ. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 32
  16 ม.ค. 2566    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 50
  12 ม.ค. 2566    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 36
  5 ม.ค. 2566    ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2566 51
  11 ต.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565 59

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 521715 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน