โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 มี.ค. 2566    ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2
  20 มี.ค. 2566    ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2566 8
  14 ก.พ. 2566    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11
  3 ก.พ. 2566    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 9
  16 ม.ค. 2566    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 20
  21 ก.ย. 2565    แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 102
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 106
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 97
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ 100
  1 มี.ค. 2565    หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 98

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 496214 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน