โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ถ้ำวัวแดง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 พ.ค. 2566    จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 2566 23
  15 พ.ค. 2566    แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 2566 26
  19 ต.ค. 2565    จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 77
  9 ก.พ. 2565    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 107
  9 ก.พ. 2565    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 104
  31 ม.ค. 2565    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 125
  23 พ.ย. 2564    แนวปฏิบัติการจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 162
  1 พ.ย. 2564    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 113
  15 ต.ค. 2564    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปี2564 118
  1 มี.ค. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 108

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 521727 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน