โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ม.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 39
  3 ม.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 2 37
  3 ม.ค. 2566    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 36
  20 ธ.ค. 2565    ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 36
  16 ธ.ค. 2565    แจ้งนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 39
  16 ธ.ค. 2565    ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 47
  7 ธ.ค. 2565    เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 32
  26 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 35
  26 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 35
  26 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 3 36

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 521720 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน