โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 มี.ค. 2563    สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 83
  19 ก.พ. 2563    สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2563 92
  27 ธ.ค. 2562    สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2 ประจำปี 2562 85
  27 ธ.ค. 2562    สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่3 ประจำปี 2562 83
  27 ธ.ค. 2562    สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 81
  6 ธ.ค. 2562    แจ้งนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี262 93
  2 ธ.ค. 2562    เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562 89
  1 ต.ค. 2562    สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 84
  1 ต.ค. 2562    สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจำปี 2562 81
  1 ต.ค. 2562    สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ประจำปี 2562 83

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 195882 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน