โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ธ.ค. 2565    ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 13
  12 เม.ย. 2565    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 92
  12 เม.ย. 2565    สำเนารายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำวัวแดง สมัยวิสามัญ ที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 98
  5 เม.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำวัวแดง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 95
  1 เม.ย. 2565    แจ้งนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 88
  31 มี.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 90
  25 มี.ค. 2565    เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 89
  25 มี.ค. 2565    ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 97
  1 มี.ค. 2565    ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 89
  25 ก.พ. 2565    รายงานการประชุมสภาอบต.ถ้ำวัวแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 89

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 496221 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน