โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของผ้สูงอายุ,ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด 3
  19 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์โครงการ"นั่งสบาย คลายทุกข์"ประจำปีงบประมาณ2564 4
  12 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ร่วมเดินแบบการกุศล ในงานเจ้าพ่อหลวงปู่ศิริ 23
  12 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดธิดาหนองบัวแดง ในงานเจ้าพ่อหลวงปู่ศิริ 33
  1 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนล่วงหน้าผู้สูงอายุ 26
  1 ก.ย. 2563    ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม 54
  14 ส.ค. 2563    มหัศจรรย์ 1000 วัน 38
  23 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 96
  11 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 77
  5 ก.พ. 2563    การคืนหลักประกันสัญญา 400

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 206659 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน