โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 มี.ค. 2564    ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 10
  24 มี.ค. 2564    กิจกรรมรักษาความสะอาด (Big Cleaning day) "ตามโครงการ หน้าบ้าน น่ามอง" 6
  23 ก.พ. 2564    องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง(แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 13
  17 ก.พ. 2564    ประชาสัมพันธ์ยื่นประเมินและขึ้นทะเบียนเสียภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, 16
  19 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของผ้สูงอายุ,ผู้พิการ และเด็กแรกเกิด 39
  19 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์โครงการ"นั่งสบาย คลายทุกข์"ประจำปีงบประมาณ2564 1666
  12 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ร่วมเดินแบบการกุศล ในงานเจ้าพ่อหลวงปู่ศิริ 51
  12 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดธิดาหนองบัวแดง ในงานเจ้าพ่อหลวงปู่ศิริ 64
  1 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนล่วงหน้าผู้สูงอายุ 56
  1 ก.ย. 2563    ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม 82

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 242406 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน