โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 18
  11 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 21
  5 ก.พ. 2563    การคืนหลักประกันสัญญา 39
  12 ธ.ค. 2562    แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้รข้าราชการรักษาวินัย 11
  1 ก.ค. 2562    แผ่นพับการสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 202
  15 ก.พ. 2562    แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 187
  2 ก.ค. 2561    กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 372
  29 มิ.ย. 2561    ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์ 319
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 155217 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน