โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ก.ย. 2563    ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม 20
  14 ส.ค. 2563    มหัศจรรย์ 1000 วัน 18
  23 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 71
  11 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 64
  5 ก.พ. 2563    การคืนหลักประกันสัญญา 194
  12 ธ.ค. 2562    แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้รข้าราชการรักษาวินัย 64
  25 ต.ค. 2562    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 18
  11 ต.ค. 2562    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 13
  1 ต.ค. 2562    ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง 12
  1 ก.ค. 2562    แผ่นพับการสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 71

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 177711 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน