องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 

 

 


จัดกิจกรรมการบริหารจัดการน้ำอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปล่อยพันธุ์ปลา รณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชในแหล่งน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง


วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง จัดกิจกรรมการบริหารจัดการน้ำอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปล่อยพันธุ์ปลา รณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชในแหล่งน้ำ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ โดยมี นายอาทิตย์  ศิริบุตวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลถ้ำวัวแดง และประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา รณรงค์กำจัดขยะและวัชพืชในแหล่งน้ำ ณ คลองคำหมากเหม็น บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 บริเวณด้านหลังโรงเรียนบ้านบ่อทอง ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-05
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-11