องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก


วันที่่ 17 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ขอขอบคุณทาง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และให้บริการบริการทาฟูลออไรด์ในเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนาคำ และบ้านบ่อทอง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ ผู้เข้ารับบริการ 24 คน

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-05
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-11