องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมให้บริการทำหมันสุนัขและแมว


องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง นำโดย นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัวแดง ดำเนินกิจกรรมให้บริการทำหมันสุนัขและแมว แก่ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำวัวแดง (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ) ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
มีจำนวนสุนัขและแมวมารับบริการ จำนวน 80 ตัว ดังนี้
-สุนัข 44 ตัว เป็น เพศผู้ 12 ตัว เพศเมีย 32 ตัว
-แมว 36 ตัว เป็น เพศผู้ 15 ตัว เพศเมีย 21 ตัว

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-05
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-11