องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 

 

 


ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 10 - 17 มิถุนายน 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง โดยนายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวนทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  รวมสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีน จำนวน 1667 ตัว

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-05
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-11