องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 

 

 


แจ้งตารางการออกให้บริการนอกสถานที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำปี 2567


📢ประชาสัมพันธ์📣

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ขออนุญาตแจ้งตารางการออกให้บริการนอกสถานที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมขนย้ายขยะมูลฝอย

ประจำปี 2567 🙏🙏

**หมายเหตุ วันเวลาและสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

 

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-05
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-11