องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 

 

 


ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่


วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00น.

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง นำโดยท่านนายก อาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ นายก่อม จำนงค์ภู่ รองนายก ฯ นางสุจิตรา ปานจำรูญ หัวหน้าสำนักปลัด นายมาณพ ผุยม่อง นักพัฒนาชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ รพ.สต.ถ้ำวัวแดง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 2 และได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-05
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-11