องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 

 

 


ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


📣ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระหว่างวันที่ 10 – 17 มิถุนายน 2567 (ในวัน และเวลา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 098-1692034

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-05
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-11