องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 

 

 


โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มอาหารและรายได้แก่เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2567


วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง นำโดย นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มอาหารและรายได้แก่เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-05
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-11