องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 

 

 


โครงการวันเดียวกันร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมการทำยาหม่องน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ


วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง นำโดย นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลถ้ำวัวแดง โครงการวันเดียวกันร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมการทำยาหม่องน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

2024-07-19
2024-07-18
2024-07-05
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-11