องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ :www.thamwuadaeng.go.th

 
 

 

 


โครงการจัดทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลถ้ำวัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


📣ประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ราวมกับ ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการจัดทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลถ้ำวัวแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

วันศุกร์ ที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง (อาคารโดม)

⏰ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

📗 รับจำนวนจำกัด 40 ตัว

🖍 ให้เจ้าของสัตว์นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนรับบริการ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

❌ ให้งดน้ำ งดอาหาร สุนัข - แมว ก่อนที่จะมารับบริการ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-052-971 ต่อ 2191 กองสาธารณสุข ฯ

2024-06-25
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06