โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ทุกคน ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ให้แก่สิบโทรัฐพล สุภมาตร์ ลูกชาย คุณสุรัชยา โอวาทวงษ์ เป็นคืนสุดท้าย


องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ทุกคน ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ให้แก่สิบโทรัฐพล สุภมาตร์ ลูกชาย คุณสุรัชยา โอวาทวงษ์ เป็นคืนสุดท้าย