โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 งานกิจการสภานำโดย นายประยุทธ เจริญสุข ประธานสภาอบต.ถ้ำวัวแดง ร่วมด้วยนายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์ นายกอบต.ถ้ำวัวแดง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ประชุมสภาอ