โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ฝึกทบทวน อปพร. วันที่ 2 ภาคปฎิบัติ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าร่วมฝึกการใช้ถังดับเพลิงด้วย


ฝึกทบทวน อปพร. วันที่ 2 ภาคปฎิบัติ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าร่วมฝึกการใช้ถังดับเพลิงด้วย