โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม


วันที่  16  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง  ได้รับบริจาคน้ำดื่ม  จำนวน  100  แพ็ค  จาก  

นางสาวสุชาดา  แทนทรัพย์  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    เพื่อมอบให้  รพ.สนาม ตำบลถ้ำวัวแดง  และศูนย์พักคอยในพื้นที่ตำบลถ้ำวัวแดง   องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดงและประชาชนในพื้นที่ตำบลถ้ำวัวแดง 
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้