โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมรักษาความสะอาด (Big Cleaning day) ประจำเดือน มีนาคม 2564


 องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้จัดกิจกรรมรักษาความสะอาด (Big Cleaning day) โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณรอบอาคารสำนักงาน
ตามโครงการ “หน้าบ้าน  น่ามอง” จังหวัดชัยภูมิ 
ประจำเดือนมีนาคม  2564