โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ยื่นประเมินและขึ้นทะเบียนเสียภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,
    รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ขอแจ้งให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ได้ทราบและให้มาแจ้งประเมิน หรือให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับประเภท จำนวนขนาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เอกสารทีต้องยื่นต่อเจ้าหน้าที่ I มีดังนี้

1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3 สปก.4-01

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ยื่นประเมินและขึ้นทะเบียนเสียภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,
 
ประชาสัมพันธ์ยื่นประเมินและขึ้นทะเบียนเสียภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
เอกสารแนบ3
เอกสารแนบ4
เอกสารแนบ5
เอกสารแนบ6
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 242418 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน