โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thamwuadaeng.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนล่วงหน้าผู้สูงอายุ
    รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง แจ้งดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563

****เอกสารที่ต้องนำมาด้วย****

1.สำเนาบัตรประชาชนผู้สูงอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

3.สำเนาบัญชีธนาคารที่จะนำเบี้ยยังชีพจ่ายเข้าบัญชี 1 ฉบับ

ติดต่อ เจ้าหน้าที่ ณ กองสวัดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง

โทร.044-100811

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนล่วงหน้าผู้สูงอายุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 195877 คน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน