วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นทางไปฝายหินทิ้ง ลำน้ำเจา หมู่ที่ 5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อน้ำยาพ่นยุงลาย และทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (เส้นคุ้มโคราช) หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นลานมัน ไร่นายสมยศ หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร (เส้นภูคำเป้า นานางหนูเลี่ยม) หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(เส้นนานางคำ นายหำ) หมู่ที่ 9 บ้านห้วยคลองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (เส้นหลังโรงเรียนบ้่านหัวนาคำ หลังบ้านนางสว่าง) หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 9 บ้านห้วยคลองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง