วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 59-003 สายหัวนาคำ-โนนลาน (กม.3+200 ถึง กม.5+170) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 59-003 สายหัวนาคำ-โนนลาน (กม.0+000 ถึง กม.3+200) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มี.ค. 2564
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นทางบ้านวังทอง - ถ้ำผาทิพย์ หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นทางแยกไร่นายเสริมเขาน้อย หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นนานายจ่า หมู่ที่ 10 บ้านภูผาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นภูผาทอง - บ่อทอง หมู่ที่ 10 บ้านภูผาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นภูผาทอง - บ้านหนองพวง หมู่ที่ 10 บ้านภูผาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นลานมันเขาน้อย หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง