วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Levono v530 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อผงหมึกสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ epson L3110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อของขวัญ ของรางวัล เช่น สมุด ปากกา ตุ๊กตา ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาอาหาร น้ำดื่ม - น้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่งเวที สถานที่ และเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง