วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการตัดสติ๊กเกอร์ข้อความติดสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อซัมเมอร์สระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อท่อน้ำสำหรับซ่อมแซมหอถังประปา ศพด.บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสร้างบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นยุงลาย และทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง