วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองส่งเสริมการเกษตร จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
ซื้อกระจกนูนพร้อมเสาพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเอตร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมฝายคลองคำหมากเหม็น หมู่ที่ 8 บ้านบ่อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมระบบไฟและไฟฉุกเฉินรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 81-9855 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง)ทะเบียน กต 484 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง