วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อผ้าประดับเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเปลี่ยนท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านบ่อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างขุดลอกคลองภูคำเป้าบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้านนวัตวิถี หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(กองช่าง) ทะเบียน กต 484 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านบุสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอยปังสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง