วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถังเก็บน้ำประปา หมุ่ที่ 10 บ้านภูผาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กข 8718 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมหอถังประปา หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างขุดลอกคลองคำหมากเหม็น หมู่ที่ 8 บ้านบ่อทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน EMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาน้ำดื่มอาร์โอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง