วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
จ้างบำรุงซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบน้ำดื่ม RO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อสายดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวนาคำ - โนนคูณ ตำบลถ้ำวัวแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างปรับเกรดพร้อมลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านหนองหอยปังพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหอยปังสามัคคี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุทำความสะอาดอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง