วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เหมาบริการพนักงานคัดแยกขยะ
23  ก.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อชุดตรวจแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถกระเช้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่องปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง