วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อโต๊ะประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดนักกีฬา ุถุงมือ ถุงเท้า ตามโครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อขอจัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับนักกีฬา (น้ำมันนวดกล้ามเนื้อ สเปรย์) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อขอจัดซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่ม โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อปท.สัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถกระเช้า ทะเบียน ฆค 2277 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวัน ตามโครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อยางรถยนต์(รถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอส.ที ชนิดกล่อง รสจืด โรงเรียน สพฐ. จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง